Hálózati, módszertani munka

Körkép a NYKJ-en lévő könyvtárakról

Feltöltve 2020. június 11., Összeállította: Iszak Ferencné

Fejer_-_korkep_a_NYKJ_konyvtarakbol.pdf


Munkatársainkkal:

 • Rendszeres kapcsolatot tartunk Fejér megye települési könyvtáraival.
 • Szakmai képzéseket szervezünk a megye könyvtárosai számára.
 • Gyűjtjük és feldolgozzuk a megyében működő könyvtárak éves statisztikai jelentését, összegyűjtjük az érdekeltségnövelő támogatás adatait.
 • Segítséget nyújtunk a könyvtárak alapdokumentumainak elkészítéséhez.
 • Segítséget nyújtunk új feladatok, új munkafolyamatok bevezetésénél.
 • Segítjük a fenntartókat a szakmai jogszabályok értelmezésében, igény esetén szakértői javaslatokat készítünk.
 • Összefogjuk és biztosítjuk a szakmai információk áramlását a könyvtárak felé.
 • Kérésre felméréseket, elemzéseket készítünk, illetve összegyűjtjük ezekhez az adatokat a Könyvtári Intézet számára.
 • Szakmai tanácsot adunk a települési könyvtárak kialakításához, berendezéséhez, működtetéséhez.

Fejér megye könyvtárai

A Fejér megyei könyvtárak címjegyzékeit évente aktualizáljuk a statisztikai adatszolgáltatás beérkezését követően:

 • Települési könyvtárak
 • Egyéb könyvtárak
 • Nyilvános könyvtáraink jegyzéke
 • Érdekeltségnövelő pályázat - jogszabály
 • Elnyert pályázatok

Statisztika

A statisztikai adatszolgáltatás évente módosított kormányrendelet alapján minden könyvtár, könyvtári tevékenységet végző intézmény, szervezet számára kötelező, melyet a megyei könyvtár koordinál.
Az adatlapot elektronikus formában kell kitölteni a Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Kulturális statisztikai rendszer- ben.
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!
A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai visszakereshetők a Könyvtári Intézet honlapján.
A kitöltéshez segítséget nyújt az Útmutató, de bizalommal fordulhatnak munkatársainkhoz.

 • Űrlap
 • Útmutató a kitöltéshez
 • „Kór-kép”
Munkatársaink elérhetőségeit megtalálják itt!

Vörösmarty Mihály Könyvtár

Módszertani mozaik

Közérdekű és közhasznú oldalak; módszertani segédanyagok, online elérhető információforrások gyűjteménye, mely kifejezetten a Fejér megyei könyvtáros kollégák munkájához kíván segítséget nyújtani.

Fejér megyei kisokos

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Helyismereti és digitalizálási csoportjának Fejér megyei vonatkozású adatbázisai:

FEJÉR MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON:

Fejér Megyei Életrajzi Lexikon

DIGITALIZÁLT KÉPESLAPGYŰJTEMÉNY:

ÉVFORDULÓNAPTÁR 2024

FEJÉR MEGYE ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRA

Bejelentkezés