Szolgáltatás ismertetése

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) célja, hogy az 5500 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak.

A KSZR szolgáltatási szerződések kötésével teszi lehetővé, hogy központi pénzforrások felhasználásával a községi könyvtárak állományába rendszeresen kerüljön friss szak- és szépirodalom, folyóiratok, javuljanak a tárgyi feltételek. Az ellátó könyvtár a települések igényeinek megfelelően gondoskodik a szolgáltatást közvetítő munkatárs betanításáról, a folyamatos szakmai segítségről.


A 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény az önkormányzatok kötelező feladatává tette a helyi könyvtári ellátás biztosítását. Ennek egyik lehetséges módjaként a községi önkormányzatok szerződést köthettek a megyei könyvtárral a települések könyvtári ellátásának megszervezésére.

Fejér megyében 2013. január óta 81 település csatlakozott a KSZR-hez. A szerződésben a települési önkormányzatok vállalták a könyvtári szolgáltató helyek működéséhez szükséges személyi/tárgyi/technológiai feltételek biztosítását. A Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársai pedig a rendelkezésére bocsátott, és csak erre a célra felhasználható állami támogatással - előzetes ismereteik, a helyszíni állapotfelmérések, a fenntartókkal, valamint a könyvtáros kollégákkal való egyeztetések alapján - megkezdték a szakmai munkát az érintett településeken.

A szerződésben vállaltak alapján az ellátó könyvtár legfontosabb feladatai a következők:

  • szakmai tanácsadás
  • dokumentumszolgáltatás letéti formában (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális és elektronikus dokumentumok)
  • a könyvtári letéti állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, ennek keretében a beszerzett újdonságok nyilvántartásba vétele, elektronikus katalógusban való közzététele az interneten, állományellenőrzés elvégzése, szükség szerint kivonás az állományból
  • könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése, közvetítése
  • az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok szervezése, az olvasás, a tanulás, a közösségi élet támogatása
  • a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezésének segítése
  • a könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése
  • a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok beszerzése

Vörösmarty Mihály Könyvtár

Módszertani mozaik

Közérdekű és közhasznú oldalak; módszertani segédanyagok, online elérhető információforrások gyűjteménye, mely kifejezetten a Fejér megyei könyvtáros kollégák munkájához kíván segítséget nyújtani.

Fejér megyei kisokos

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Helyismereti és digitalizálási csoportjának Fejér megyei vonatkozású adatbázisai:

FEJÉR MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON:

Fejér Megyei Életrajzi Lexikon

DIGITALIZÁLT KÉPESLAPGYŰJTEMÉNY:

ÉVFORDULÓNAPTÁR 2022

FEJÉR MEGYE ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRA

Bejelentkezés